دربارۀ ما

این کتاب قرار بود به دست گروهی از مترجمان ترجمه شود.

کار ترجمۀ گروهی این کتاب، اما، با بی‌مهری زمانه روبرو شد و من به تنهایی مجبور شدم کار ترجمه را پیش ببرم.

این ترجمه بدون منافع انتفاعی بوده و صرفا به دلیل علاقمندی و اشتیاق من در رساندن محتوای اصیل و ناب و کاربردی به خوانندگان و به طور خاص «خلق/تولید کنندگان محتوای دیجیتال فارسی» انجام گرفته‌است.

بر خود لازم می‌دانم در ابتدا از معلم و کسی که نخستین بار با واژۀ «محتوا» از زبان او آشنا شدم، تشکر کنم.  امیدوارم همواره در این مسیر پر پیچ‌وخم راهنمای ما باشند.

به پاس گرامیداشت و حفظ یاد و خاطرۀ 176 شهید خطای سیستمی، این کتاب به روح بلند آنان تقدیم می‌شود. هر چند خیلی کم، هر چند خیلی ناچیز.

امیدوارم گسترش دانش و لزوم مراجعه به دانش در کشور ما چنان پررنگ شود که دیگر هیچ‌گاه شاهد داغدار شدن مادران وطن و سوگ دسته‌جمعی ایران نباشیم.

باشد که این تحفۀ کوچک، بتواند اندکی از آلام بازماندگان این حادثۀ تلخ را کاهش دهد.

یاور مشیرفر

نویسنده | و علاقمند به دنیای بازاریابی محتوایی و استراتژی محتوا