دربارۀ ما

این کتاب به دست گروهی از مترجمان ترجمه می‌شود.

کار ترجمۀ گروهی این کتاب، اما، بدون منافع انتفاعی بوده و صرفا به دلیل علاقمندی و اشتیاق ما در رساندن محتوای اصیل و ناب و کاربردی به خوانندگان و به طور خاص «تولیدکنندگان محتوای دیجیتال فارسی» انجام گرفته‌است.

 

بر خود لازم می‌دانم در ابتدا از معلم و کسی که نخستین بار با واژۀ «محتوا» از زبان او آشنا شدم، تشکر کنم. این ترجمه را به ایشان تقدیم می‌کنم و امیدوارم همواره در این مسیر پر پیچ‌وخم راهنمای ما باشند.

 

مترجمان

 امین کاکاوند

  ایمان میرزایی

مریم معدلی

هماهنگی و ویرایش ترجمه

هیوا شم

یاور مشیرفر